Kaj je projekt najemi-portal.si?A-good-idea

Projekt je namenjen vsem tistim, ki bi želeli upravljati spletni portal brez programerskih veščin, samostojno in odgovorno. Skozi projekt si lahko posamezniki zagotovite odličen dodaten zaslužek, tisti z obilico motivacije pa lahko s pomočjo projekta poskrbite za svojo zaposlitev.

Vrste spletnih portalov

Spletni portali, so namenjeni spremljanju dogajanja v lokalnem okolju portala, hkrati pa spremljanje slovenskih in svetovnih trendov. Primeri mestnih portalov:

Več portalov

Našim najemnikom omogočamo urejanje tematskih spletnih portalov, ki so namenjeni skupini ljudi z istimi interesi. Primeri spletnih portalov kmalu …

V naš sistem spletnih portalov za najem smo vključili tudi spletne trgovine. V sistemu že imamo določene spletne trgovine, ki jih je mogoče najeti, večino spletnih trgovin pa bomo izdelali po naročilu oziroma na podlagi produktne skupine. Hkrati pa ima vsak mestni portal spletno trgovino, ki jo praviloma sicer najame administrator spletnega portala, vendar je mogoče dogovoriti tudi drugače.

Koliko stane najem in kaj je vključeno v najemnini?

Cena enoletnega najema obstoječega ali novega spletnega portala bo 100 € + DDV. Najemnik pridobi pravico urednikovanja na portalu, skrbi za vsebino in oglaševalce. Celoten prihodek, ki ga najemnik ustvari z oglaševanjem na portalu, pripada najemniku.

Najemnikom bomo v času najema nudili vso tehnično in drugo podporo. Prav tako bodo najemnikom na voljo razna e-izobraževanja, ki bodo omogočala izmenjavo dobrih praks med uredniki. Projektna skupina bo nenehno spremljala razvoj mreže portalov in posameznih portalov, s čimer bomo pridobili koristne informacije, ki jih bomo delili med najemniki.

Lahko za isti portal plača najemnino še kdo?

Ne, določen portal lahko za obdobje enega leta najame samo eden glavni urednik. V primeru izpolnjevanja osnovnih zahtev ima obstoječi najemnik vedno prednost pri podaljšanju pogodbe o najemu pred novimi interesenti.

Ali postajam lastnik portala s plačilom najemnine?

Ne, portal je v lasti projekta najemi-portal.si.  S plačilom najemnine si zagotovite možnost dolgoročnega sodelovanja, za kar je potrebno izpolnjevati osnovne zahteve.

Ali moram imeti registrirano podjetje za najem portala?

Ne, za najem portala ni potrebno imeti podjetja. Portal lahko najamete kot fizična ali pravna oseba.

Kako poteka plačevanje oglaševanja?

V primeru, da je najemnik pravna oseba , izdate račun oglaševalcu sami. V kolikor nastopate kot fizična oseba, izda račune za oglaševanje naše podjetje, ki  100 % znesek izplača vam na dogovorjen način.

Kako dolgo traja najem portala?

Portal najamete za dobo enega leta. Po tem obdobju se najem podaljša, če je interes na strani urednika in uredništva portala najemi-portal.si

Kako dolgo traja projekt?

V sklopu projekta bomo pripravljali izobraževanja in usposabljanja za urednike, s čimer bomo zagotavljali pogoje za obstoj projekta tudi v primeru sprememb trendov. Projekt bo aktiven kakor dolgo bo obstajal internet.

Kako se financira projekt najemi-portal.si, če je najemnina tako nizka?

Nosilci projekta si v sklopu projekta pridružujejo pravico objavljanja novic na posameznih portalih, reklamnih člankov, banerjev, … Dodatna vsebina posameznim portalom ne škodi, ampak jim dodatno dviguje obiskanost.

Zakaj bo ta projekt uspel?

V sklopu projekta načrtujemo oddajo več kot 100 portalov, ki jih bomo med sabo povezali tako, da bodo imeli vsi portali optimalno korist in najvišjo pozicioniranje v iskalnikih.